Vývoj střední délky života a normální délky života v ČR a vybraných evropských zemích

Název práce: Vývoj střední délky života a normální délky života v ČR a vybraných evropských zemích
Autor(ka) práce: Fridrichová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Dotlačilová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce porovnává střední délku života a normální délku života v České republice a ve vybraných evropských zemích v letech 1960 - 2011, zvlášť pro muže a pro ženy. Srovnání jednotlivých zemí vychází z databáze The Human Mortality Database. Střední délka života i normální délka života se prodlužuje ve všech vybraných státech. V každém státě dochází k růstu délek života s různou intenzitou. V postkomunistických zemích (Česká republika a Polsko) byl zaznamenán růst střední délky života až v 90. letech 20. století. V Rakousku střední délka života rostla rovnoměrně již od 70. let 20. století. To přispělo k vytvoření značných rozdílů mezi zeměmi. Tyto rozdíl se však pomalu snižují, tak jako se snižují rozdíly mezi pohlavími.
Klíčová slova: zdravá délka života; paradox střední délky života; normální délka života; kvocient kojenecké úmrtnosti; střední délka života
Název práce: Development of life expectancy and normal age of death the Czech Republic and in selected European countries
Autor(ka) práce: Fridrichová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Dotlačilová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis compares life expectancy and normal lenght of life in the Czech Republic and selected European countries in the period of 1960 -- 2011, for each gender separately. Comparison between countries is prepared based on data from the Human Mortality Database. Life expectancy and normal age at death are prolonging for each of selected countries. The growth indicators of life occurs in every country with varying intensity. In post-communist countries (the Czech Republic and Poland) registered an increase in life expectancy in the 90s 20th century. In Austria, the life expectancy began to increase equally in the 70s 20th century. It gradually contributed to creation of significant differences among those remaining selected countries. These differences, however, are slowly decreasing, as well as the range between genders.
Klíčová slova: paradox of life expectancy; healthy life years; normal age of death; infant mortality rate; life expectancy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40255/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: