Kodaňská kritéria EU: Bulharsko, Rumunsko

Název práce: Kodaňská kritéria EU: Bulharsko, Rumunsko
Autor(ka) práce: Dobrovolná, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Řehořová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je plnění kodaňských kritérií ze strany Bulharska a Rumunska. První část práce je zaměřena na proces evropské integrace, přičemž je zde přihlíženo k jednotlivým vlnám rozšíření ES/EU a k zavedení kodaňských kritérií. Druhá část práce je věnována procesu plnění kodaňských kritérií Bulharskem a Rumunskem. Jsou zde uvedeny výchozí podmínky obou zemí, zhodnocení procesu plnění kritérií na základě zpráv vydaných Evropskou komisí. Dále je zde věnována pozornost zvláštnímu režimu, který byl zaveden pro obě země po přistoupení k EU na dobu tří let z důvodů dodatečného plnění kritérií.
Klíčová slova: -
Název práce: The Copenhagen Criteria: Bulgaria and Romania
Autor(ka) práce: Dobrovolná, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adámková, Vlasta
Oponenti práce: Řehořová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2008
Datum obhajoby: 12. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: