Spoločenská zodpovednosť malých a stredných firiem

Název práce: Spoločenská zodpovednosť malých a stredných firiem
Autor(ka) práce: Polomčáková, Lucia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Černá, Iva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spoločensky zodpovedného podnikania. Úvodná časť podáva stručný prehľad historického vývoja CSR a vývoja definície spoločensky zodpovedného podnikania. Ďalšie časti pojednávajú o faktoroch ovplyvňujúcich zapojenie firmy do CSR, o normách súvisiacich so spoločensky zodpovedným podnikaním, vykresľujú situáciu v niektorých krajinách Európy. Prípadová štúdia je projektom navrhujúcim spôsob a postup zapojenia fiktívnej malej firmy do koncepcie CSR.
Klíčová slova: etika; normy CSR; tripple-bottom line; koncepcia CSR; spoločensky zodpovedné podnikanie
Název práce: Corporate social responsibility of small and middle enterprises
Autor(ka) práce: Polomčáková, Lucia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Černá, Iva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2008
Datum podání práce: 14. 5. 2008
Datum obhajoby: 29. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9098/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: