Popelka v kontextu českého a hollywoodského filmového průmyslu

Název práce: Popelka v kontextu českého a hollywoodského filmového průmyslu
Autor(ka) práce: Šebová, Zora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je popsat využití filmu pro rozvoj filmové destinace jako produktu -- a to prostřednictvím srovnání destinačního marketingu vybraných filmových destinací. Pojednání se zabývá hodnocením hollywoodské filmové adaptace příběhu o Popelce (Pretty Woman) ve srovnání s jeho evropským filmovým provedením. Práce se opírá o teorii morfologie pohádky vypracovanou Vladimirem Jakovlevičem Proppem a o způsoby aplikace marketingového mixu na dané destinace.
Klíčová slova: produkt; pohádka; Popelka; destinační marketing; filmová destinace; film; proppovské schéma
Název práce: Cinderella in the context of Czech and Hollywood film industry
Autor(ka) práce: Šebová, Zora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work is to describe the use of film on development of film destination as a product - through comparison of destination marketing applied to selected film destinations. This Bachelor's Thesis deals with the evaluation of Hollywood film adaptation of Cinderella's story (Pretty Woman) compared with its European film version. The work is based on the theory of fairytale's morphology by Vladimir Yakovlevich Propp and on methods of application of marketing mix onto selected destinations.
Klíčová slova: Propp´s scheme; film destination; destination marketing; film; product; Cinderella; fairytale

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 17. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: