Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Popelka v kontextu českého a hollywoodského filmového průmyslu

Autor práce: Šebová, Zora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Malcová, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Popelka v kontextu českého a hollywoodského filmového průmyslu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem práce je popsat využití filmu pro rozvoj filmové destinace jako produktu -- a to prostřednictvím srovnání destinačního marketingu vybraných filmových destinací. Pojednání se zabývá hodnocením hollywoodské filmové adaptace příběhu o Popelce (Pretty Woman) ve srovnání s jeho evropským filmovým provedením. Práce se opírá o teorii morfologie pohádky vypracovanou Vladimirem Jakovlevičem Proppem a o způsoby aplikace marketingového mixu na dané destinace.
Klíčová slova: produkt; pohádka; Popelka; destinační marketing; filmová destinace; film; proppovské schéma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Popelka v kontextu českého a hollywoodského filmového průmyslu
Překlad názvu: Cinderella in the context of Czech and Hollywood film industry
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this work is to describe the use of film on development of film destination as a product - through comparison of destination marketing applied to selected film destinations. This Bachelor's Thesis deals with the evaluation of Hollywood film adaptation of Cinderella's story (Pretty Woman) compared with its European film version. The work is based on the theory of fairytale's morphology by Vladimir Yakovlevich Propp and on methods of application of marketing mix onto selected destinations.
Klíčová slova: Propp´s scheme; film destination; destination marketing; film; product; Cinderella; fairytale

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 17.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40554_xsebz01.pdf [877,92 kB]
Oponentura33227_malz00.pdf [500,72 kB]
Hodnocení vedoucího40554_hanj01.pdf [516,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40554/podrobnosti