Získávání a výběr zaměstnanců v GE Money bank, a.s

Název práce: Získávání a výběr zaměstnanců v GE Money bank, a.s
Autor(ka) práce: Andělová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dušková, Lucie
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se týká získaná teoretický poznatků z oblasti získávání a výběru zaměstnanců a následném aplikování v praxi. Jsou zde popsány metody získávání a výběru v GE Money bank.
Klíčová slova: personalistika; výběr; získávání; lidské zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3662/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: