Deformace trhu s nájemním bydlením

Název práce: Deformace trhu s nájemním bydlením
Autor(ka) práce: Svítilová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Písař, Pavel
Oponenti práce: Slavíková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou nájemního bydlení v České republice, především oblastí státních intervencí do trhu s nájemními byty. Snaží se zmapovat současnou situaci, analyzovat dopady probíhající deregulace. V první části aplikuje ekonomickou teorii na problém regulace nájmů, tedy stanovení maximální ceny na trhu s nájemním bydlením. Dále je charakterizován trh s bydlením a analyzovány důsledky regulace nájemného. Poslední část je věnována podrobnému rozboru ekonomických a sociálních dopadů procesu deregulace nájmů.
Klíčová slova: sociální dopady; deregulace; nájemní bydlení; regulace; státní zásahy
Název práce: Deformations of the Rental Housing Market
Autor(ka) práce: Svítilová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Písař, Pavel
Oponenti práce: Slavíková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2008
Datum podání práce: 14. 5. 2008
Datum obhajoby: 18. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: