Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv příjmové politiky města na jeho výdaje

Autor práce: Zajíček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci: Kučerová, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv příjmové politiky města na jeho výdaje
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je analýza hospodaření měst, jejich zadlužení a možnosti financování. V první kapitole se zaměřuji na teorii hospodaření měst, příjmy, výdaje a informace o porovnávaných městech. V rámci druhé kapitoly detailně analyzuji rozpočty vybraných měst za roky 2009 až 2011. Ve třetí kapitole se zaměřuji na největší rozdíly ve financování a hospodaření měst. Ve čtvrté kapitole vyhodnocuji aktuální problematiku hospodaření a upozorňuji na inovativní možnosti šetření finančních prostředků.
Klíčová slova: Teplice; příjmy a výdaje; rozpočtové určen daní; hospodaření; Jihlava; Děčín; Rozpočet obce; Kladno; Karlovy Vary

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv příjmové politiky města na jeho výdaje
Překlad názvu: Effect of income policy of his expenses
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this thesis is the analysis of the management of cities, their debt and funding options. The first chapter focuses on the theory of management of cities, income, expenses and information about the compared cities. The second chapter analyzes in detail the budgets of the selected cities from years 2009 to 2011. The third section deals with the largest differences in the funding and management of cities. There are evaluated the current management issues and drawn attention to the innovative possibilities of saving money in the fourth chapter.
Klíčová slova: The municipal budget; Jihlava; Děčín; the budgetary allocation of taxes; Kladno; Teplice; Karlovy Vary; income and expenses management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2012
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 10.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40575_xzajp13.pdf [2,82 MB]
Oponentura32198_xkucz04.pdf [116,36 kB]
Hodnocení vedoucího40575_sedmih.pdf [104,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40575/podrobnosti