Spotřební kultura v postmoderní době

Název práce: Spotřební kultura v postmoderní době
Autor(ka) práce: Eikhart, Artsiom
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza a kritické zhodnocení spotřební kultury a fenoménu spotřeby v kontextu postmoderny, která představuje dominující filozofické, sociologické a kulturní paradigma současné doby. Předmětem zkoumání je diskurs spotřeby ve svém sociokulturním pojetí. Práce je teoretické povahy, a neobsahuje praktickou část. Je psána formou krátkých esejů a je rozdělena do několika kapitol, které odpovídají jednotlivým aspektům spotřebního fenoménu. Dané aspekty poskytují komplexní a mnohostranné představení vybrané problematiky. V závěru jsou shrnuty nejdůležitější charakteristické rysy postmoderní spotřební společnosti a je představena vlastní autorská prognóza vývoje problému.
Klíčová slova: kultura; konzumerismus; postmoderna; spotřeba
Název práce: Consumer culture in the postmodern era
Autor(ka) práce: Eikhart, Artsiom
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to explore and to make a critical analysis of consumer culture and the phenomenon of consumption in the context of postmodernism as a dominant philosophical, sociological and cultural paradigm of our time. The subject of research is the discourse of consumption in its sociocultural interpretation. The work is theoretical and does not have a practical part. It is written in the form of short essays and is divided into several chapters that correspond to the various aspects of the phenomenon of consumption. These aspects help to provide a comprehensive and all-around perception of the issue. The conclusion summarizes the most important features of postmodern consumer society and presents author's personal prognosis of evolution of the problem.
Klíčová slova: consumption; consumerism; culture; postmodernity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2013
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41069/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: