Průzkum povědomí o trhu s aplikacemi pro mobilní zařízení

Název práce: Průzkum povědomí o trhu s aplikacemi pro mobilní zařízení
Autor(ka) práce: Novotný, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou povědomí o trhu s mobilními zařízeními a aplikacemi. V teoretické části se věnuje představení těchto trhů a seznámením s vybranými mobilními operačními systémy a jejich distribučními kanály. V analytické části je pak formou průzkumu provedena analýza povědomí o trhu s mobilními aplikacemi a jeho využíváním mezi různými druhy uživatelů mobilních zařízení a vývojářů mobilních aplikací. Vybranými operačními systémy jsou Android, iOS, Symbian, Windows Phone pro smartphony a Windows 7/8/RT pro tablety. Práce obsahuje mnohá doporučení ohledně vstupu na tyto trhy pro začínající, ale i zkušené vývojáře mobilních aplikací a každého, kdo se chce s touto problematikou hlouběji seznámit.
Klíčová slova: Windows; Symbian; iOS; Android; smartphone; operační systém; mobilní zařízení; mobilní aplikace; tablet
Název práce: Anylysis of mobile applications' market awareness
Autor(ka) práce: Novotný, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor's thesis is the issue of mobile devices and mobile applications' market awareness. In the theoretical part there is an introduction to these markets and selected operating systems with their distribution sites. In the analytical part there is an analysis of mobile applications market awareness and usage between different kinds of users of mobile devices and developers of mobile applications. The selected operating systems are Android, iOS, Symbian, Windows phone for smartphones and Windows 7/8/RT for tablets. The thesis also contains a lot of suggestions regarding entering to these markets for beginning and also experienced developers of mobile applications and for everybody, who wants to get a deeper insight into this issue.
Klíčová slova: Android; operating system; mobile application; mobile device; tablet; Windows; smartphone; Symbian; iOS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41289/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: