Odhad motherhood wage penalty v České republice

Název práce: Odhad motherhood wage penalty v České republice
Autor(ka) práce: Žofková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Brožová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Za použití průřezových dat pro Českou republiku získaných z webového průzkumu WageIndicator zjišťuje tato práce, že mateřství má negativní vliv na mzdy žen. Výsledky mé analýzy naznačují, že ztráta lidského kapitálu způsobená mateřskou a rodičovskou dovolenou, stejně tak jako snížené pracovní úsilí matek a jejich sebe selekce na pracovní místa, která jsou pro matky vstřícnější, stojí za tímto vlivem. Dále moje výsledky naznačují, že vyšší penaltě podléhají matky v soukromém sektoru a že matky se sekundárním vzděláním trpí, v rozporu s teorií, vyšší penaltou než matky s primárním či terciárním vzděláním.
Klíčová slova: děti; lidský kapitál; mzdy ; motherhood wage penalty; pracovní úsilí
Název práce: Estimation of motherhood wage penalty in Czech Republic
Autor(ka) práce: Žofková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Brožová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Using cross-sectional data from WageIndicator web survey for Czech Republic, this thesis shows that motherhood has negative effect on women's wages. Results of my analysis suggest that loss of human capital caused by maternity and parental leave as well as lower work effort of mothers at work and self-selection of mothers into more mother-friendly jobs is behind this negative effect. Further my results suggest that there is higher motherhood wage penalty in private sector than in public sector and that medium educated mothers suffered, in contrast with theory, higher wage penalty than low or high educated ones.
Klíčová slova: children; work effort; human capital; wages; motherhood wage penalty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2013
Datum podání práce: 29. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41452/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: