Výroční zpráva nadačního fondu (Kapka naděje)

Název práce: Výroční zpráva nadačního fondu (Kapka naděje)
Autor(ka) práce: Kudláčková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Ištvánfyová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza výroční zprávy nadačního fondu. Teoretická část stručně vymezuje neziskový sektor v České republice a podrobněji charakterizuje nestátní neziskovou organizaci typu nadační fond. Hlavní pozornost je však věnována významu a funkci výroční zprávy této právní formy. V praktické části jsou získané poznatky aplikovány na konkrétní nadační fond, kterým je Nadační fond Kapka naděje. Práce je zakončena celkovým zhodnocením kvality a transparentnosti výroční zprávy Nadačního fondu Kapka naděje za rok 2011.
Klíčová slova: výroční zpráva; účetnictví; nezisková organizace; Nadační fond Kapka naděje; nadační fond
Název práce: Annual report of endowment fund in terms of the Foundation Fund Kapka naděje
Autor(ka) práce: Kudláčková, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Ištvánfyová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main target of this thesis is analysis of annual report of endowment fund. The theoretical part defines the nonprofit sector in the Czech Republic and describes in detail the characteristic of endowment fund. The main attention is paid to the importance and the role of the annual report in this type of nonprofit organization. In the practical part the results are applied to the specific endowment fund -- the Foundation Fund Kapka naděje. The work is ended with an overall evaluation of the quality and transparency of the Foundation Fund Kapka naděje annual report 2011.
Klíčová slova: annual report; accounting; non-profit organization; the Foundation Fund Kapka naděje; endowment fund

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41633/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: