Aktuální úkoly a vybrané projekty Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)

Název práce: Aktuální úkoly a vybrané projekty Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)
Autor(ka) práce: Nitschelová, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Potužáková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce nabízí přehled o vzniku IBRD, popisuje a hodnotí její činnost, a to nejprve obecně a poté i na konkrétních vybraných projektech. Informuje také o jejím vedení a získávání finančních zdrojů. Neméně důležitou součástí je i kritika, které je banka často podrobena. Vybrané projekty nabízí přehled o jejich průběhu v určitých zemích, o problému, navrženému způsobu řešení a o konečných výsledcích, ať už pozitivních či negativních.
Klíčová slova: -
Název práce: Aktual Tasks and Chosen Projects of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Autor(ka) práce: Nitschelová, Olga
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Potužáková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -
Název práce: Aktual Tasks and Chosen Projects of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Autor(ka) práce: Nitschelová, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Potužáková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: