Marketing hudby - specifika, nástroje, trendy

Název práce: Marketing hudby - specifika, nástroje, trendy
Autor(ka) práce: Palounek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá marketingem hudby a jeho vlivem na současný hudební průmysl. Popisuje příčiny a průběh změn, které se v posledních letech v hudebním průmyslu udály, a snaží se zachytit současnou situaci a podle aktuálních informací také odhadnout pravděpodobný vývoj v nejbližší budoucnosti. Na základě dostupné literatury jsou v teoretické části shrnuty základní nástroje, specifika a trendy v hudebním marketingu, jež jsou upřesněny a doplněny o aktuální informace. Důraz je přitom kladen zejména na možnosti nezávislých interpretů v hudebním světě digitálního věku. Praktická část se následně zaměřuje na specifika hudebního trhu v České republice, chování českých hudebních fanoušků na Facebooku a na přístup domácích rockových kapel k marketingu hudby.
Klíčová slova: digitální distribuce hudby; hudební průmysl; marketing hudby
Název práce: Music Marketing - Specifics, Tools, Trends
Autor(ka) práce: Palounek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Kolouchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on music marketing and its current influence on the music industry. It describes the recent evolution of the industry and tries to capture the current status quo in the field. It also tries to estimate the industry's probable development in the nearest future. The theoretical part summarizes basic tools, specifics and trends of the music marketing, with emphasis on independent musicians facing the world of today's digital music. The practical part subsequently focuses on specifics of the Czech music market. It also tries to analyze behaviour of Czech music listeners on Facebook and to describe the approach of Czech rock bands to music marketing.
Klíčová slova: music industry; music marketing; digital music distribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2013
Datum podání práce: 10. 6. 2013
Datum obhajoby: 27. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41993/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: