Zemní plyn - strategická komodita

Název práce: Zemní plyn - strategická komodita
Autor(ka) práce: Souček, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Paholok, Igor
Oponenti práce: Kovačovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci Zemní plyn -- strategická komodita bych chtěl dokázat, že zemní plyn se stává významnou strategickou komoditou, jejíž cenotvorba už není závislá na plynárenském vzorci a vytváří se střetáváním se nabídky s poptávkou (zejména na burze). V souvislosti s touto problematikou pak zanalyzovat český liberální trh, ve kterém obchodníci, kteří mají s dodavateli plynu dlouhodobé kontrakty cenově stanovené na plynárenský vzorec, ztrácejí tržní podíl a cenově nemohou konkurovat obchodníkům nakupujících na burze. Pomocí analýzy změn dodavatelů na trhu předpovědět jeho budoucí vývoj a pomocí korelačních koeficientů zjistit aktuální provázanosti cen zemního plynu s ostatními komoditami a potenciální vývoj těchto vazeb. Zemní plyn by se mohl používat pro odvození cen například elektřiny a závislost cen zemního plynu na ropných produktech by měla nadále klesat.
Klíčová slova: komoditní burza; cenotvorba; zemní plyn; cena plynu
Název práce: Natural gas - strategic commodity
Autor(ka) práce: Souček, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Paholok, Igor
Oponenti práce: Kovačovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this bachelor's thesis Natural gas - strategic commodity I would like to prove that natural gas is becoming important strategic commodity and its price making is not dependent on gas price formula but it is made by supply and demand (especially in exchange). The theses also analyzes Czech liberal gas market, where dealers who have import based on long-term contracts with gas price formula are loosing their market share and they can't be price competitive with other dealers who buy natural gas in exchange. Analyses of changes of suppliers predicts future develepments on the market. Using correlation coefficient are found actual interlinks of natural gas with other commodities and their progress. Natural gas could be used to derive prices of electricity and its dependence on oil products should be lower.
Klíčová slova: gas pricing; commodity exchange; price making; natural gas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2013
Datum podání práce: 16. 5. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42109/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: