Komparace jednotného a národního systému bankovního dohledu v EU

Název práce: Komparácia jednotného a národného systému bankového dohľadu v EÚ
Autor(ka) práce: Dostálová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dobrovolný, Marek
Oponenti práce: Špániková, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou systému bankového dohľadu v Európskej únií. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje úvod do problematiky vymedzením základných pojmov regulácie a dohľadu. Druhá časť je zameraná na súčasný stav bankového dohľadu v Európskej únií s bližším sústredením sa na centralistický model usporiadania bankového dohľadu. Tretia časť je venovaná hlavnému problému a to Jednotnej bankovej únií a jej štyrom pilierom, s hlavným zameraním na Jednotný mechanizmus dohľadu. V úplnom závere zhrniem pohľad vybraných členských štátov na danú problematiku.
Klíčová slova: dohľad; reguľácia; Jednotný mechanizmus dohľadu; Jednotná banková únia
Název práce: Komparace jednotného a národního systému bankovního dohledu v EU
Autor(ka) práce: Dostálová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dobrovolný, Marek
Oponenti práce: Špániková, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou systému bankovního dohledu v Evropské unii. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje úvod do problematiky vymezením základních pojmů regulace a dohledu. Druhá část je zaměřena na současný stav bankovního dohledu v Evropské unii s bližším soustředěním se na centralistický model uspořádání bankovního dohledu. Třetí část je věnována hlavnímu problému a to Jednotné bankovní unií a její čtyřem pilířům, s hlavním zaměřením na Jednotný mechanismus dohledu. V úplném závěru shrnu pohled vybraných členských států na danou problematiku.
Klíčová slova: dohled; regulace; Jednotný mechanizmus dohledu; Jednotní bankovní unie
Název práce: Single vs. National System of Banking Supervision
Autor(ka) práce: Dostálová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dobrovolný, Marek
Oponenti práce: Špániková, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This paper is focusing on the issue of bank supervision in the European Union. The paper is divided in three sections. First section is dedicated to the introduction of the topic by defining the basic terms of regulation and supervision. The focus of the second section is on the current state of bank supervision in the European Union with a closer focus on the centralistic model of bank supervision alignment. The third section is looking into the main problem of the Bank Union and its four pillars, and especially on the Single Supervision Mechanism. At the end of the paper I will make a summary of the views of chosen member states on the described issues.
Klíčová slova: Banking Union ; supervision; regulation; Single Supervisory Mechanism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2013
Datum podání práce: 7. 6. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: