Kredibilita informací na internetu

Název práce: Kredibilita informací na internetu
Autor(ka) práce: Dobrovolný, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rosický, Antonín
Oponenti práce: Brabec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Internet obsahuje spoustu nedůvěryhodných informací, a proto je důležité umět tuto důvěryhodnost posoudit a umět vybrat jen kredibilní data. Mít základní přehled o tom, co od některých konkrétních zdrojů na internetu očekávat a vědět které jsou považovány za velmi seriózní a které naopak jsou příznačné svou velkou míru nedůvěryhodnosti.
Klíčová slova: wikipedia; spam; hodnocení; důvěryhodnost; informace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3677/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: