Elektronický podpis a certifikační autority

Název práce: Elektronický podpis a certifikační autority
Autor(ka) práce: Prouza, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mészáros, Jan
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Infrastruktury veřejného klíče (PKI), certifikáty a certifikačními autoritami. Pro získání přehledu je zahrnuta kapitola o kryptografii včetně jejího vývoje v čase a analýzy tří důležitých šifer pro představu o vývoji a důležitosti šifer v této problematice. V následující části jsou rozebrány funkční principy certifikačních autorit, možnostech nastavení a certifikátů podle standardu x509. Dále jsou diskutovány možnosti využití PKI v rámci podniku, balíku MS Office a webového protokolu TLS. Poslední část se zabývá rozhodováním mezi budováním vlastní certifikační autority a nakoupením certifikátů od stávajících certifikačních autorit, následovaný komentovanou implementací třech dostupných certifikačních autorit v různých operačních systémech.
Klíčová slova: PKI; certifikát; kryptografie; elektronický podpis; certifikační autorita
Název práce: Digital signature and certification authorities
Autor(ka) práce: Prouza, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mészáros, Jan
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deal with Public Key Infrastructure issue, certificates and certification authorities. At the beginning there is included chapter about cryptography for better understanding including historical evolution of ciphers and analysis of three important ciphers. In the next chapter are discussed possibilities and principles of certification authorities, certificates and x509 standard. Following chapter discuss practical use of certificates in business, MS Office aplications and web communication throught TLS protocol. Final part consist of pros and cons of building own certification authority and describes implementation of three avaible certification authorities in different operating systems, including user experience.
Klíčová slova: Public Key Infrastructure; certificate; digital signature; cryptography; certification authority

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42224/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: