Interní účetní směrnice firmy Marbes consulting s.r.o

Název práce: Interní účetní směrnice firmy Marbes consulting s.r.o
Autor(ka) práce: Streichsbierová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zapletalová, Jitka
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část práce popisuje formální stránkou vedení účetnictví v malých a středních firmách. Legislativní norma nabízí podnikatelům mnoho alternativ, limitů a možností, jak poctivě evidovat náklady a výnosy, které vstupují do základu pro výpočet daně z příjmů.Praktická část práce se zabývá konkrétními vnitřními (interními) směrnicemi ve firmě Marbes consulting. V jednotlivých směrnicích jsou uvedeny konkrétní příklady účetních případů pro lepší pochopení problematiky. Jednotlivé interní směrnice jsou zhodnoceny a v případě jejich nesouladu, jsou navrženy jejich změny popřípadě doplnění.
Klíčová slova: účetní legislativa; daňová legislativa; daně; účetnictví; interní účetní směrnice; interní směrnice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2006
Datum podání práce: 29. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: