Specifika poskytování aplikací formou ASP

Název práce: Specifika poskytování aplikací formou ASP
Autor(ka) práce: Pokorný, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Zrna, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní myšlenkou modelu ASP. Jak je patrné ze zadání, pohled na danou problematiku je převážně z dodavatelské strany. Jsou zde také stanoveny základní odlišnosti modelu ASP oproti klasickému outsourcingu, přičemž je kladen důraz na posouzení výhod a nevýhod, které nás zvolením ASP modelu čekají. Aby byla každá strana vztahu chráněna, je nutné vymezit tuto spolupráci pomocí smlouvy, ve které budou upraveny základní dodavatelsko klientské vztahy. Jelikož je tato smlouva velmi důležitá tvoří v této práci samostatnou kapitolu, v níž je podrobně rozepsána. Dále tato práce obsahuje příklady aplikací vhodných pro ASP model spolu s aplikacemi, které tuto službu doplňují. Na závěr se podíváme na situaci ASP v ČR. A zhodnotíme její stav pomocí několika, již proběhlých analýz.
Klíčová slova: nabídka; přínosy; složky; definice; ASP; Outsourcing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2006
Datum podání práce: 1. 2. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: