Vytvoření automatického obchodního systému na Forexu zaměřeného zejména na risk management

Název práce: Creation of an Automated Forex Trading System Focused Primarily on Risk Management
Autor(ka) práce: Halva, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vacek, Vladislav
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on automated trading on FOREX market and analyzes risk management techniques used during the trading to minimize trader's potential losses. It presents 3 different intermediately advanced trading systems using a variety of technical indicators and oscillators which are subsequently optimized via risk management techniques including simple neural network with supervised learning. The findings show that the use of appropriate risk management tools can lower the potential losses from automated trading but not even well ex post optimized systems can ensure future profits. The market environment is highly volatile and it is very difficult to forecast future market conditions and optimize the strategy accordingly.
Klíčová slova: currency pairs; risk management; neural networks; automated trading; FOREX
Název práce: Vytvoření automatického obchodního systému na Forexu zaměřeného zejména na risk management
Autor(ka) práce: Halva, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vacek, Vladislav
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá automatickým obchodováním na FOREXovém trhu a analyzuje techniky risk management, které jsou v rámci tohoto obchodování využívány k tomu, aby obchodník minimalizoval svou potenciální ztrátu. V rámci práce jsou vytvořeny 3 odlišné středně komplexní automatické obchodní systémy využívající k obchodování sadu technických indikátorů a oscilátorů, které jsou následně optimalizovány prostřednictvím technik risk managementu, včetně jednoduché neuronové sítě s učitelem. Výstupem práce je zjištění, že využitím vhodných technik lze snížit možnou ztrátu z automatického obchodování, ovšem ani velmi dobře ex post optimalizované systémy nejsou zárukou budoucích zisků vzhledem k proměnlivým tržním podmínkám, které lze těžko ex ante předpovídat.
Klíčová slova: risk management; měnové kurzy; FOREX; neuronové sítě; automatické obchodování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2013
Datum podání práce: 28. 6. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42524/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: