Žena a česká společnost

Název práce: Žena a česká společnost
Autor(ka) práce: Vejvodová, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Jírová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
90. léta v ČR jsou charakteristická výraznými změnami demografického chování. Jak na trhu práce, tak v rodině přetrvávají genderově podmíněné stereotypy. Rodina a rodičovství zůstávají stále významnou hodnotou lidského života. Při hledání zaměstnání se mladé ženy potýkají s diskriminací z důvodu budoucího mateřství, později bojují s dualitou rodičovských a pracovních povinností, jejich nerovné postavení se promítá v nižším finančním ohodnocení a ve ztížených šancích karierního postupu. Legislativně byl zakotven zákaz diskriminačního jednání, došlo ke zrovnoprávnění mužů ohledně využití rodičovské dovolené, nicméně v reálném jednání nenastal výrazný posun. Mechanismy pro sladění rodinného a pracovního života jsou v ČR stále nedostačující.
Klíčová slova: diskriminace na trhu práce; ženy podnikatelky; vzdělání a seberealizace; demografická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2006
Datum podání práce: 29. 8. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3680/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: