Průzkumy veřejného mínění vs. volební modely sázkových kanceláří: Porovnání přesnosti

Název práce: Průzkumy veřejného mínění vs. volební modely sázkových kanceláří: Porovnání přesnosti
Autor(ka) práce: Zubatý, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou predikce výsledků voleb pomocí předvolebních průzkumů veřejného mínění a kurzů sázkových kanceláří. Teoretická část rozebírá problematiku průzkumů veřejného mínění a sázkových kurzů, včetně důvodů, které je vzhledem k následné predikci volebního výsledku vychylují. Cílem výzkumu praktické části bylo porovnání přesnosti kurzů a předvolebních vzhledem k výsledkům voleb. Výzkum jsem prováděl na třech volbách z blízké minulosti, ke kterým jsem nashromáždil dostatek dat. Tento dostatečně velký výzkumný vzorek ukazuje s velkou pravděpodobností na to, že kurzy sázkových kanceláří jsou z hlediska volebních výsledků přesnější.
Klíčová slova: průzkum veřejného mínění; predikce výsledků; volby; sázkové kurzy
Název práce: Opinion polls vs. Election models of bookmakers: Comparison of precision
Autor(ka) práce: Zubatý, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on prediction of election results with opinion polls or bookmaker election models. Theoretical part examines different approaches regarding opinion polls and bookmaker models, especially focusing on influences, which can divert the results shown. The objective of the research part was to compare accuracy of bookmaker models and pre-election opinion polls with actual results of polls. Research was performed on three recent elections, to which enough data was accessible. This sufficiently large selection of data shows, with high enough probability, that for predicting election results, bookmaker models are more accurate than opinion polls.
Klíčová slova: bookmaker model; opinion poll; prediction of results; elections

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: