Kreditní deriváty - kreditní swap

Název práce: Creditné Deriváty – Credit Default Swap
Autor(ka) práce: Pihorňa, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Křížek, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Abstrakt Práca sa zaoberá základmi CDS. Ukazuje hlavné dôvody vzniku a súčasnej popularity na trhu. Popisuje jeho základné princípy a najčastejšie obmeny. V ďalšej časti ukazuje základný spôsob oceňovania podľa metodológie Hull and White. Je kladený doraz na pravdepodobnosti vzniku kreditnej udalosti. Následne odbočuje od OTC trhu s CDS a venuje sa momentálne stále populárnejším CDS indexom. Tu sa snaží rozobrať základne aspekty CDS indexov. Hlavným dôvodom je, že veľa faktorov sa plánuje v CDS Big Bang prevziať do OTC trhu s CDS. Na záver ukazuje najobľúbenejšie stratégie uplatňované na trhu CDS. Špeciálny dôraz je kladený na tzv. basis trade.
Klíčová slova: CDS Basis Trade; CDS Big Bang; Oceňovanie CDS; CDS Indexy; CDS
Název práce: Kreditní deriváty - kreditní swap
Autor(ka) práce: Pihorňa, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Křížek, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá základmi CDS. Ukazuje hlavné dôvody vzniku a súčasnej popularity na trhu. Popisuje jeho základné princípy a najčastejšie obmeny. V ďalšej časti ukazuje základný spôsob oceňovania podľa metodológie Hull and White. Je kladený doraz na pravdepodobnosti vzniku kreditnej udalosti. Následne odbočuje od OTC trhu s CDS a venuje sa momentálne stále populárnejším CDS indexom. Tu sa snaží rozobrať základne aspekty CDS indexov. Hlavným dôvodom je, že veľa faktorov sa plánuje v CDS Big Bang prevziať do OTC trhu s CDS. Na záver ukazuje najobľúbenejšie stratégie uplatňované na trhu CDS. Špeciálny dôraz je kladený na tzv. basis trade.
Klíčová slova: CDS Basis Trade; CDS Big Bang; Oceňovanie CDS; CDS Indexy; CDS
Název práce: Credit Derivatives - Credit Default Swap
Autor(ka) práce: Pihorňa, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Křížek, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis is focused on CDS. Describes main reasons why CDS exists and why is so popular nowadays. Main principles of CDS contract are described with the most common CDS derivates included. Next part deals with CDS valuation according Hull and White methodology. The probability of credit event is its main focus. CDS indices follow, as they popularity has grown substantially lately. Main aspects of CDS indices are examined. Main reason is that many changes introduced in so called CDS Big Bang for OTC CDS market has been taken from CDS indices. Finally this paper shows the most popular strategies in CDS market. Specially simulating how CDS basis trades works.
Klíčová slova: CDS Basis Trade; CDS Big Bang; CDS Valuation; CDS Indices; CDS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 9. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18372/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: