Porovnání řešení legislativních požadavků v ERP systémech a návrh řešení mimo ERP systémy

Název práce: Porovnání řešení legislativních požadavků v ERP systémech a návrh řešení mimo ERP systémy
Autor(ka) práce: Janoušek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Váňa, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem, jak na změnu české legislativy reagují vydavatelé podnikových systémů a jaké obtíže představuje změnit informační systém, aby funkcionalita byla v souladu se změněnou legislativou. Práce se bude zabývat popisem ERP systémů, zejména pak systémů SAP, Microsoft Dynamics a Helios. Analyzujeme zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004, zákon o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016 a zákon o účetnictví č. 563/1991, pomocí nichž definujeme nové požadavky na informační systémy. V souvislosti se změnou zákona o DPH realizujeme ad hoc aplikaci, jejímž použitím lze docílit dodržení nově vzniklých povinností.
Klíčová slova: Informační systémy; podnikové informační systémy; aplikace; zákon o elektronické evidenci tržeb; zákon o dani z přidané hodnoty; Helios; Microsoft Dynamics; zákon o účetnictví; SAP; ERP
Název práce: Comparison of law requirements solutions in ERP and development of ad hoc application
Autor(ka) práce: Janoušek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Váňa, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master thesis is focused on how a change of Czech law affects functionality of information systems. Content of the work is describing a reactions of information systems suppliers to keep functionality with a current law. Thesis is focused on ERP systems especially SAP, Microsoft Dynamics and Helios. Defining of a new functionality is done by analyzing Value-added tax act, Electronic records of sales act and Accounting act. According to the change of accounting act we develop ad hoc application to keep duty defined by law.
Klíčová slova: Enterprise information systems; Information system; SAP; Electronic records of sales act; Accounting act; Value-added tax act; Helios; Microsoft Dynamics; ERP; Application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 12. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61509/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: