Nízkonákladová letecká přeprava v Evropě a ověření fungování strategie modrého oceánu

Název práce: Nízkonákladová letecká přeprava v Evropě a ověření fungování strategie modrého oceánu
Autor(ka) práce: Rázová, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se na případu nízkonákladové letecké přepravy v Evropě snaží ověřit fungování strategie modrého oceánu. Prostřednictvím analytických nástrojů a systémových rámců strategie modrého oceánu, konkrétně pomocí obrazu strategie, systémového rámce čtyř aktivních opatření a souřadnicové sítě, je dokázáno, že strategie představená leteckou společností Ryanair v 90. letech minulého století odpovídá strategii modrého oceánu. Prostřednictvím stejných nástrojů a komparací obchodních modelů trojice nízkonákladových leteckých společností je potvrzena i časová platnost strategie modrého oceánu v tomto případě. Fungování strategie modrého oceánu na příkladu nízkonákladové letecké přepravy v Evropě bylo ověřeno.
Klíčová slova: nízkonákladová letecká společnost; modrý a rudý oceán; strategie modrého oceánu; charterová letecká společnost; klasická letecká společnost; civilní letecká přeprava
Název práce: European Low-cost Air Transport and the Verification of the Blue Ocean Stategy
Autor(ka) práce: Rázová, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis tries to prove a functioning of the Blue Ocean Strategy on the case of Europen low-cost air transport. Through the Blue Ocean Strategy´s Analytical Tools and Frameworks, specifically with the help of the Strategy Canvas, the Four Actions Framework and the Eliminate-Reduce-Raise-Create Grid, it is proven that the strategy introduced by the airline Ryanair in the nineties of the twentieth century corresponds to the Blue Ocean Strategy. Through the same Analytical Tools and Frameworks and a comparison of business models of three low-cost airlines also the time validity of the Blue Ocean Strategy is proven in this case. The functioning of the Blue Ocean Strategy on the case of European low-cost air transport was verified.
Klíčová slova: low-cost airline; civil air transport; charter airline; traditional airline; Blue and Red Ocean; Blue Ocean Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 9. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58943/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: