Sociální komunita v sociálních sítích na internetu

Název práce: Sociální komunita v sociálních sítích na internetu
Autor(ka) práce: Čvanda, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce je prozkoumat prostředí fungování vybrané komunity Islám v ČR nechceme na sociální síti Facebook. Analýza je zaměřena především na získání poznatků o provázanosti skupiny s ostatními subjekty na sociální síti a také na postihnutí narůstajícího zájmu o zkoumanou skupinu. K analýze je využit volně dostupný software Gephi a Microsoft Excel. Výsledky obou analýz přináší potřebné znalosti k naplnění záměru diplomové práce. Prostřednictvím použitých metod lze analyzovat skupiny různých velikostí a zaměření. Využitelnost těchto analýz a z nich získaných informací může proto najít uplatnění v rámci bezpečnostního managementu, konkrétně při studiu a mapování extrémistických skupin, což může zjednodušit rozhodovací procesy bezpečnostních složek.
Klíčová slova: Islám v ČR nechceme; ideologie; Facebook; sociální sítě; komunita
Název práce: Social Community in Social Networks on the Internet
Autor(ka) práce: Čvanda, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of the diploma thesis is to study the environment and functioning of the selected community Islám v ČR nechceme (No Islam in the Czech Republic) on Facebook. The analysis focuses mainly on obtaining knowledge and information about the links of the group with other subjects on the social network and also on covering the growing interest in the studied group. The analysis is carried out using Gephi and Microsoft Excel software. The results of both analyses bring the knowledge necessary to fulfil the purpose of the diploma thesis. The proposed methods can be applied to analyse groups of various sizes and specialisation. These analyses and information gained in this way may be applied as part of security management, specifically for the study and mapping of extremist groups, which may significantly facilitate the decision-making processes of the security authorities.
Klíčová slova: social networks; Facebook; community; No Islam in the Czech Republic; ideology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57144/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: