Mandatorní výdaje a penzijní reforma

Název práce: Mandatorní výdaje a penzijní reforma
Autor(ka) práce: Poláková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou mandatorních výdajů v České republice od roku 1995 do roku 2007 se zaměřením na sociální transfery. Z této analýzy dále vychází vlastní navrhnutá penzijní reforma pro Českou republiku, včetně popisu současného stavu penzijního systému a prognózy demografického vývoje a makroekonomických ukazatelů. Na závěr je vlastní navrhnutá penzijní reforma zhodnocena na základě základních makroekonomických ukazatelů.
Klíčová slova: starobní důchod; penzijní připojištění; penzijní reforma; sociální transfery; sociální výdaje; analýza mandatorních výdajů; Mandatorní výdaje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2008
Datum podání práce: 20. 5. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: