Současné postavení Islandu na světovém trhu

Název práce: Současné postavení Islandu na světovém trhu
Autor(ka) práce: Tomanová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Jurek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu islandské ekonomiky a postavení Islandu v rámci světového trhu. Práce je rozdělena do 7 kapitol. První část práce se zabývá základní charakteristikou Islandské republiky, základními makroekonomickými ukazateli a významnými hospodářskými odvětvími Islandu. Je zde zmíněna i islandská finanční krize. Druhá část potom pojednává o islandských zahraničních vztazích, zahraničním obchodě a investicích, konkurenceschopnosti a zahraničních vztazích s Českou republikou.
Klíčová slova: Island; Islandská republika; Postavení na trhu; Mezinárodní obchod
Název práce: The Current Position of Iceland on the Global Market
Autor(ka) práce: Tomanová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Jurek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to describe the current situation of the icelandic economy and the current position of Iceland on the global market. The bachelor thesis is divided into seven chapters. The first part of the thesis is focused on basic characteristics of Iceland, basic macroeconomic indicators and important economic sectors of Iceland. There is also mentioned the icelandic financial crisis. The second part describes foreign relations of Iceland, its foreign trade and foreign investments. There are also mentioned competitiveness of Iceland and relations with the Czech Republic.
Klíčová slova: International Relations; Iceland; Global Market; International Trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2016
Datum podání práce: 15. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58094/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: