Zahraniční politika Peru v regionu Latinské Ameriky

Název práce: Zahraniční politika Peru v regionu Latinské Ameriky
Autor(ka) práce: Palinková, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V mé bakalářské práci se zabývám zahraniční politikou státu Peru v regionu Latinské Ameriky. V první řadě se v rámci teoretické části věnuji zahraniční politice obecně, pak konkrétně na příkladu Peru. Peru jako stát charakterizuji po stránce geografické, hospodářské i politické. Za hlavní přínos v rámci praktické části považuji analýzu zahraničních vztahů se všemi sousedními státy-Kolumbií, Brazílií, Bolívií, Chile a Ekvádorem, následně pak rozbor členství a roli Peru v regionálních integračních uskupeních. V mé práci budu pozornost věnovat Andskému společenství národů (CAN), Unii latinskoamerických národů (UNASUR) a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).
Klíčová slova: Mezinárodní vztahy; Peru; regionální integrace; zahraniční politika; Latinská Amerika
Název práce: Foreign Policy of Peru in the region of Latin America
Autor(ka) práce: Palinková, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the foreign policy of Peru in the region of Latin America. First of all the attention is paid to foreign policy in general, than it is showed practically on situation of Peru. Peru as a state is characterized geographically, economically and politically. The second part is about analyzing the foreign relations with all 5 neighbouring countries-Colombia, Brazil, Bolivia, Chile and Ecuador, subsequently the membership and the role of Peru in regional integration groupings. Specifically for this thesis were selected The Andean Community of Nations (CAN), The Union of South American Nations (UNASUR) and The Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).
Klíčová slova: Peru; international relations; Latin America; regional integration; foreign policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: