Marketingová komunikace lázeňského zařízení

Název práce: Marketingová komunikace lázeňského zařízení
Autor(ka) práce: Kolísková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Fořt, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného lázeňského zařízení. Teoretická část představí formy a nástroje marketingu a jejich využití v oblasti lázeňství. Praktická část si klade za cíl analyzovat aktuální marketingovou komunikaci Lázní Mšené, a.s. a na základě provedeného dotazníkového šetření kriticky zhodnotit efektivitu komunikačních nástrojů. V závěru práce jsou představeny návrhy možných řešení pro zlepšení komunikační strategie.
Klíčová slova: marketingová komunikace ; lázeňství ; marketingový mix; lázeňské zařízení ; komunikační strategie
Název práce: Marketing communication of the health resort
Autor(ka) práce: Kolísková, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Fořt, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master´s Thesis analyses marketing communication of a selected health resort. The theoretical part maps different marketing forms and tools in a general way and describes their usage and application in the field of spa services. The practical part includes detailed analysis of marketing communication in the particular health resort Spa Mšené, Inc. Based on questionnaire research the thesis assesses effectiveness and efficiency of the communication tools and techniques applied by the mentioned spa. The conclusion summarises some proposals and recommendations for the purpose of possible improvement of the currently used communication strategy.
Klíčová slova: communication strategy ; marketing mix ; spa tourism; health resort ; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: