Česko-německá příhraniční spolupráce v oblasti poznávacího cestovního ruchu (Euroregion Krušnohoří, Labe)

Název práce: Česko-německá příhraniční spolupráce v oblasti poznávacího cestovního ruchu (Euroregion Krušnohoří, Labe)
Autor(ka) práce: Pavlíková, Ingrid
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Tarant, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje socio-ekonomickou situaci, přírodní a kulturně-historický potenciál v Ústeckém kraji a Svobodném státě Sasko. Dále se zabývá přeshraniční spoluprácí v oblasti poznávacího cestovního ruchu v Euroregionu Krušnohoří a Labe. Na základě uvedeného je vypracována SWOT analýza a následně navržena strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu.
Klíčová slova: SWOT analýza; strukturální fondy; Euroregion Labe; Euroregion Krušnohoří; Svobodný stát Sasko; Ústecký kraj; euroregiony; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3688/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: