Bariéry transatlantického obchodu v automobilovém průmyslu

Název práce: Bariéry transatlantického obchodu v automobilovém průmyslu
Autor(ka) práce: Růžičková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překážky transatlantického obchodu ovlivňující automobilový průmysl. Pozornost je věnována roli bariér v bilaterálním obchodě na globální úrovni a jejich důležitosti pro mezinárodní obchod. Zároveň je zhodnocen jejich dopad na liberalizaci obchodu. Konkrétně se pak práce zaměřuje na automobilový průmysl EU a USA a existující bariéry v automobilovém sektoru těchto trhů znesnadňující vzájemný obchod. V závěru práce je zkoumán případný efekt harmonizace těchto překážek a na základě několika studií je okomentována uskutečnitelnost této harmonizace.
Klíčová slova: automobilový průmysl; harmonizace překážek obchodu; bariéry bilaterálního obchodu; transatlantický obchod
Název práce: Barriers of transatlantic trade in automotive industry
Autor(ka) práce: Růžičková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on barriers to transatlantic trade affecting the automotive industry. Attention is paid to the role of barriers in bilateral trade at global level and to their importance for international trade. The thesis also assesses their impact on trade liberalization. Specifically, the thesis focuses on EU-US automotive industry and current barriers in the automotive sector of these markets that make mutual trade difficult. At the end of the thesis potential effects of harmonizing these barriers is examined and, based on several studies, the feasibility of this harmonization is commented on.
Klíčová slova: transatlantic trade; harmonization of trade barriers; automotive industry; barriers to bilateral trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: