Český textilní a oděvní průmysl ve světovém kontextu

Název práce: Český textilní a oděvní průmysl ve světovém kontextu
Autor(ka) práce: Špírková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce vytváří přehled o vývoji textilního a oděvního průmyslu mezi léty 1993 a 2015 v mezinárodním kontextu. První část přibližuje historii těchto odvětví a další teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro porozumění dalším kapitolám. Druhá část bakalářské práce poskytuje informace o největších vývozcích textilu a oděvů ve světě ve sledovaném období. Poslední kapitola, věnovaná postavení České republiky, kromě vývoje exportů textilu a oděvů přibližuje také pohled českých textilních firem na světovou krizi z let 2008/2009 a navrhuje strategie, jejichž prostřednictvím by český textilní a oděvní průmysl mohl obstát v konkurenčním prostředí.
Klíčová slova: textilní průmysl; oděvní průmysl; významní světoví vývozci; Česká republika
Název práce: The Czech Textile and Apparel Industry in the World Context
Autor(ka) práce: Špírková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to create an overview of the development in the world textile and apparel industry between the years 1993 and 2015. The first part describes the history of these two sectors and provides theoretical information essential for understanding of the following chapters. The second part of the bachelor thesis provides data regarding the most significant textile and apparel exporters. The last chapter characterizes the position of the Czech Republic and the situation in this country - the development of exports, the global 2008/2009 crisis from the perspective of local textile manufacturers and strategies how to preserve textile and apparel industry in the Czech Republic.
Klíčová slova: textile industry; apparel industry; world's major exporters; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56965/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: