Náhradní rodinná péče

Název práce: Náhradní rodinná péče
Autor(ka) práce: Vyšatová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kačírková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Náhradní rodinná péče objasňuje institut náhradní rodinné péče v České republice. Obsahuje jednotlivé kapitoly vztahující se k jednotlivým druhům náhradní rodinné péče, přičemž nejvíce rozvádí adopci a pěstounskou péči. Nechybí ani vysvětlení ústavní výchovy a ukázkový případ z praxe.
Klíčová slova: pěstounství; náhradní rodinná péče; opatrovnictví; osvojení
Název práce: Substitute Family Care
Autor(ka) práce: Vyšatová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kačírková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on Substitute Family Care and clarifies institute of substitute family care in Czech Republic. Each chapter is regarding to particular type of substitute family care. The most detailed chapter is adoption and foster care. It also includes information about institutional upbringing and real legal case.
Klíčová slova: guardianship ; adoption; foster care; substitute family care

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58734/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: