Rekonstrukce a modernizace bývalého zemědělského objektu v ekonomickém a kulturním centru Rudné u Prahy

Název práce: Rekonstrukce a modernizace bývalého zemědělského objektu v ekonomickém a kulturním centru Rudné u Prahy
Autor(ka) práce: Hustoles, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem závěrečné práce je realizace přestavby konkrétního objektu na pension a restauraci. Samotná budova je nepoužívaný špejchar patřící k bývalému zemědělskému dvoru. Cílem práce je zjistit vhodnost a smysluplnost zamýšlené investice, která je posuzována formou studie proveditelnosti. V teoretické části je nejprve rozebrán samotný pojem studie proveditelnosti, jaká je její struktura a náležitosti co by měla obsahovat v návaznosti na popsanou problematiku projektového managementu. V praktické části je nejprve vytvořena analýza trh ubytovacích zařízeních a dle kritérií sestaven přehled konkurence. Dále je projekt Pensionu Sýpka posouzen podle ukazatelů ekonomické efektivnosti, což dává přehled o možné proveditelnosti a realizovatelnosti projektu.
Klíčová slova: efektivnost; studie proveditelnosti; doba návratnosti investice; management lidských zdrojů; projektový management; udržitelnost
Název práce: Reconstruction and modernization of a former farm house in the economic and cultural center of Rudna near Prague
Autor(ka) práce: Hustoles, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of the diploma thesis is a project focused on reconstruction and reanimation of agricultural brownfield historicaly used as a grain warehouse. Further step of the project is foundation of Pension Sýpka offering accomodation capacities and settlement of separately operating restaurant relatively independed on invesent intention. The main goal is to evaluate the investment intention based on creared feasibility study. The theory is focused on feasibility study itself, it's structure and logical linking with project management methodology. Practical part starts with hospitality market analysis followed by each project phase including realisation end efficiency evaluation. After all the study gives an overall view on project and describes its potential, strenght and weaknesses.
Klíčová slova: project management; human resource management; sustainability; efficiency; feasibility study; return on investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: