Ubytovací zařízení zaměřená na specifickou klientelu (rodiny s dětmi, cyklisty)

Název práce: Ubytovací zařízení zaměřená na specifickou klientelu (rodiny s dětmi, cyklisty)
Autor(ka) práce: Kroulíková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je charakteristika ubytovacích zařízení zaměřených na specifickou klientelu (rodiny s dětmi, cyklisty) a jejich analýza. Teoretická část práce se zabývá problematikou ubytovacích zařízení a služeb, charakteristikou hlavních segmentů účastníků cestovního ruchu, specifickými požadavky rodin s dětmi a cyklistů na ubytovací zařízení a příklady dobré praxe ubytovacích zařízení orientovaných na rodiny s dětmi a cyklisty ve vybraných zemích Evropské Unie. Praktická část představuje analýzu certifikovaných ubytovacích zařízení zaměřených na rodiny s dětmi a cyklisty na českém trhu. V závěrečné kapitole práce jsou uvedena doporučení autorky na zlepšení kvality služeb ubytovacích zařízení pro jejich budoucí rozvoj a návrhy na lepší propagaci ubytovacích zařízení.
Klíčová slova: Cyklisté; Ubytovací zařízení; Certifikát; Rodiny s dětmi; Analýza
Název práce: Accommodation facilities aimed at specific clientele (families with children, cyclists)
Autor(ka) práce: Kroulíková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelors thesis is to characterize accommodation facilities aimed at specific clientele (families with children, cyclists) and their analysis. The theoretical part deals with accommodation facilities and services, characterizes the main segments of tourists, specific requirements of families with children and cyclists for accommodation facilities and gives examples of good practice of baby-friendly and cyclist-oriented accommodation facilities in selected countries of the European Union. The practical part represents an analysis of certified accommodation facilities aimed at families with children and cyclists on the Czech market. The last chapter of the thesis includes the authors recommendations for improving the quality of accommodation services for their future development and proposals for better promotion of accommodation facilities.
Klíčová slova: Certificate; Analysis; Cyclists; Families with children; Accommodation facilities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58484/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: