Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Název práce: Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Autor(ka) práce: Krejčová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvořit marketingovou strategii pro národní kulturní památku Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Součástí práce je teoretický úvod do marketingu kulturních organizací a do logiky tvorby marketingové strategie. Praktická část se zbývá postupným vytvářením marketingové strategie pro národní kulturní památku na rok 2017. Začíná situační analýzou, na jejímž základě jsou stanoveny cíle a strategie. Pro potřeby práce je zde využito metod analýzy, dotazníkového šetření a pozorování. Stěžejní část práce tvoří analýza návštěvníka a současné nabídky, která je založena na zmíněném dotazníkovém šetření. Na základě získaných dat je vytvořen marketingový mix, z něhož vychází akční plán a rozpočet. Ke změření efektivity zvolené strategie a cílů slouží vymezené metody kontroly a hodnocení v poslední kapitole. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky získané za první čtvrtletí 2017.
Klíčová slova: návštěvník; národní kulturní památka; marketingová strategie; marketing; kulturní organizace
Název práce: Marketing strategy for national cultural monument The old wastewater treatment plant in Bubenec
Autor(ka) práce: Krejčová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to create a marketing strategy for national cultural monument called The old wastewater treatment plant in Bubenec. First part of the thesis consists of the theoretical introduction to the marketing of the cultural organizations and to the logic of a marketing strategy. The practical part is focused on creation of the marketing strategy of cultural monument for 2017 step by step. It begins with the situation analysis and the objectives and strategy are set afterwards. The methods used for the purposes of this thesis are analysis, survey and observation. The crucial part of this thesis consists of the mentioned survey analyzing the visitor and the current offer. A marketing mix is created based on the collected data followed by the action plan and the budget. Defining methods of monitoring and evaluation in the last chapter serves to measure the effectiveness of the proposed strategy and objectives . The results for the first quarter of 2017 are evaluated at the end of the thesis.
Klíčová slova: cultural organization ; marketing; national cultural monument; visitor; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58413/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: