Vliv sdílené ekonomiky na spotřební chování v cestovním ruchu

Název práce: Vliv sdílené ekonomiky na spotřební chování v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Veselá, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Frühaufová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vlivem sdílené ekonomiky na spotřební chování v cestovním ruchu. Teoretická část zkoumá různé úhly pohledu na spotřební chování a důležitost mobilních technologií pro nynější rozvoj sdílené ekonomiky. Praktická část se pak již soustředí na charakterizování sdílené ekonomiky, vymezení konkrétních zprostředkovatelů a především pak na samotný vliv tohoto fenoménu na spotřební chování v cestovním ruchu, a to v sektorech ubytování a dopravy.
Klíčová slova: sdílená ekonomika; spotřební chování; cestovní ruch; Airbnb; Couchsurfing; Uber
Název práce: The impact of sharing economy on consumer behavior in tourism
Autor(ka) práce: Veselá, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Frühaufová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis concentrates on the impact of the sharing economy on consumer behavior in tourism. The theoretical part focuses on several approaches towards consumer behavior and the importance of mobile technologies for the growth of the sharing economy. The second part later deals with characterization of the sharing economy, determination of the key players and most importantly researches the impact of this phenomenon on consumer behavior in tourism, especially in the area of accommodation and transportation.
Klíčová slova: sharing economy; Airbnb; consumer behavior; tourism; Couchsurfing; Uber

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58093/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: