Předinvestiční hodnocení IS/ICT projektů - Cost-Benefit analýza

Název práce: Předinvestiční hodnocení IS/ICT projektů - Cost-Benefit analýza
Autor(ka) práce: Uchytil, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Derfler, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje problémy spojené s předinvestičním hodnocením IS/ICT projektů, zejména v oblasti veřejné správy. Stručně představuje co CBA je a k čemu se používá, spolu s možností jejího využití v IS/ICT oblasti. Nabízí postup zpracování CBA projektu veřejného informačního systému, její obsah a nejdůležitější součásti včetně analýzy rizik, spolu s výslednými ukazateli a jejich vyhodnocením. Prezentuje některé nástroje pro odhad nákladů a přínosů budoucí investice, a hodnotí jejich užitečnost a vhodnost využití. Popisuje hlavní důvody proč by zpracování CBA mohlo být užitečné z pohledu jak dodavatele, tak zákazníka v projektu informačního systému. Stanovuje kritické faktory úspěchu při zpracování analýzy.
Klíčová slova: fondy EU; cost-benefit analýza; hodnocení investic; informační systémy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2004
Datum podání práce: 1. 9. 2004
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3691/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: