Postavení společnosti Travel Service na českém leteckém trhu

Název práce: Postavení společnosti Travel Service na českém leteckém trhu
Autor(ka) práce: Holá, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Majerčinová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu pozice Travel Service, a.s. na českém leteckém trhu. Dále se také snaží vyzdvihnout aspekty, které stály za jejím dynamickým rozvojem, a stanovit prognózy dalšího vývoje společnosti. Teoretická část zahrnuje historii, rozvoj a pozici letecké dopravy ve světě. Také pojednává o jejích trendech a inovacích a významu pro cestovní ruch. Probírány jsou zde také mezinárodní organizace civilního letectví, mezinárodní úmluvy a deregulační proces letecké dopravy. Analytická část popisuje společnost Travel Service, a.s., její vznik a historii. V této části jsou analyzovány ekonomické ukazatele a obchodní strategie společnosti. Také je zde provedena komparace Travel Service, a.s. s hlavní konkurencí, analýza budoucího vývoje společnosti a finanční analýza na základě modelu IN05.
Klíčová slova: PEST analýza; model IN05; ČSA; SmartWings; Travel Service; nízkonákladoví dopravci; letecký trh
Název práce: The position of Travel Service, Ltd. on the Czech aviation market
Autor(ka) práce: Holá, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Majerčinová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses the position of Travel Service, Ltd. on the Czech aviation market. Furthermore, it also tries to point out the main aspects which were important for the successful development of Travel Service and tries to forecast the future development of this company. The theoretical part contains the history, evolution and position of aviation. It also includes current trends in aviation and the position of aviation in tourism. International organizations and conventions in civil aviation, the deregulation process of air transportation are discussed in this part as well. The analytical part describes the company Travel Service, Ltd., its origin and important events in the history of the company. In this part are analysed economic data, business strategy and internal statistics. There are described the main competitors in the Czech Republic and also in Europe and they are compared with Travel Service. The plans of the company for the future and its next expected evolution are also mentioned here.
Klíčová slova: PEST analysis; SmartWings; Travel Service; aviation market; low-cost carriers; ČSA; model IN05

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58089/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: