Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Francie: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Autor práce: Baťhová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Havlíčková, Blanka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Francie: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá ekonomikou Francie a postavením této země na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Cílem práce je provedení analýzy makroekonomických ukazatelů ekonomiky a vyhodnocení postavení Nového Zélandu v rámci trhu mezinárodního cestovního ruchu současně se zhodnocením konkurenceschopnosti země v obou oblastech. Nejprve je v práci provedena makroekonomická analýza francouzské ekonomiky a poté zhodnocen ekonomický vývoj země a její konkurenceschopnost. Poté se práce zaměřuje na cestovní ruch Francie, jeho charakteristiku, hlavní regiony, atraktivity a nejnovější statistiky společně se zhodnocením konkurenceschopnosti a postavením na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Na závěr práce popisuje problematické oblasti a aktuální strategii cestovního ruchu země a zmiňuje možný budoucí vývoj.
Klíčová slova: konkurenceschopnost Francie; postavení Francie na trhu mezinárodního cestovního ruchu; makroekonomická analýza francouzské ekonomiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Francie: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Překlad názvu: Framce: economy and position in the international tourism market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the economy of France and the position of this country on the international tourism market. The aim of the thesis is to analyze the macroeconomic indicators of the economy and to evaluate the position of France within the international tourism market, together with the assessment of the competitiveness of the country in both areas. Firsty, the thesis carries out macroeconomic analysis of the French economy and then assesses the economic development of the country and its competitiveness. Afterwards, the work focuses on the tourism of France, its characteristics, major regions, attractiveness and latest statistics together with the assessment of competitiveness and position on the international tourism market. Finally, it describes problem areas and current tourism strategy of the country and mentions possible future development.
Klíčová slova: position of Francie in international tourism market; makroeconomic analysis of french eonomy; competitiveness of France

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57522_xbatb00.pdf [1,60 MB]
Oponentura53062_xhavb00.pdf [46,06 kB]
Hodnocení vedoucího57522_abrham.pdf [61,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57522/podrobnosti