Změna důvěry Řecka v instituce EU v souvislosti s migrační krizí

Název práce: Změna důvěry Řecka v instituce EU v souvislosti s migrační krizí
Autor(ka) práce: Voříšková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Stejskalová, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje míru změny důvěry v instituce Evropské unie, ke které došlo ze strany Řecka v souvislosti s aktuální migrační krizí. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, z nichž první, teoretická, se zabývá především samotnou migrační krizí, vysvětluje fakta a souvislosti jejího průběhu, hlavní migrační trasy a nejčastější cílové destinace migrantů, dále pak popisuje reálné dopady migrační krize na Řecko a jejich projevy ve sféře ekonomické, politické a bezpečnostní. Druhá kapitola je spíše praktická a zaměřuje se na role institucí Evropské unie a jejich reakce v průběhu krize finanční a migrační v Řecku a v těchto souvislostech na následnou změnou vzájemných vztahů a důvěry mezi Evropskou unií a Řeckem.
Klíčová slova: migrační krize; Evropská unie; instituce EU; krize; migrace; Řecko
Název práce: The Change of Trust of Greece in the EU Institutions in Connection with the Migrant Crisis
Autor(ka) práce: Voříšková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Stejskalová, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis analyses the extent of how the trust of Greece in EU institutions has changed in connection with the current migrant crisis. The thesis is divided into two main chapters. The first one is describing the migrant crisis, explaining facts of its progression, main routes used by migrants and their usual destinations. It also aims to determine the genuine impact of the migrant crisis on Greece and its economic, political and security situations. The second chapter is focused mainly on roles and reactions of EU institutions during the financial as well as migrant crisis and also to the consequential change of mutual relations and trust between the European Union and Greece.
Klíčová slova: European Union; migrant crisis; crisis; migration; EU institutions; Greece

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 24. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57513/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: