WebGL

Název práce: WebGL
Autor(ka) práce: Pecha, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje současné způsoby a možnosti zobrazování 3D grafiky na internetu. Jejím hlavním cílem je rozebrat a popsat základní vlastnosti moderního standardu WebGL pro interaktivní 2D a 3D grafiku na webu. Zároveň jsou charakterizovány nejznámější pomocné frameworky implementující tento standard a na vytvořených jednoduchých příkladech je demonstrováno jejich použití. Práce také informuje o možnostech uplatnění WebGL v různých odvětvích.
Klíčová slova: 3D grafika; OpenGL; GLSL shader; JavaScript framework; WebGL; HTML5 canvas
Název práce: WebGL
Autor(ka) práce: Pecha, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes current possibilities of displaying 3D graphics on the internet. Its main objective is to analyze and to define basic features of a modern WebGL standard for inter-active 2D and 3D graphics on web. In addition, popular helpful frameworks implementing this standard are described and many simple examples are created to demonstrate their applications. This thesis also informs about practical usages of WebGL in many industries.
Klíčová slova: GLSL shader; OpenGL; JavaScript framework; 3D graphics; WebGL; HTML5 canvas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2016
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: