Porovnání zakládání soukromých jazykových škol v České republice a Rusku

Název práce: The Comparison of Establishing Private Language Schools in the Czech Republic and Russia
Autor(ka) práce: Atakhanov, Jasurbek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis focused on the identification and analyses of the main features and trends in the development of private language schools in the Czech Republic and the Russian Federation. Relying on this information, answer the main question - where and why it is better to open a private language school, from the view of doing business.
Klíčová slova: Education in Russia ; Private Schools; Language Schools; Education in the Czech Republic
Název práce: Porovnání zakládání soukromých jazykových škol v České republice a Rusku
Autor(ka) práce: Atakhanov, Jasurbek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce je zaměřena na identifikaci a analýzu hlavních rysů a trendů ve vývoji soukromých jazykových škol v České republice a Ruské federaci. Na základě těchto informací odpovězte na hlavní otázku - kde a proč je lepší otevřít soukromou jazykovou školu z pohledu podnikání.
Klíčová slova: Skola; jazykova škola; škol v České republice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 22. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56896/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: