Postavení společnosti ČSA na trhu letecké dopravy

Název práce: Postavení společnosti ČSA na trhu letecké dopravy
Autor(ka) práce: Dudová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje společnosti České Aerolinie, a.s. a analyzuje především její postavení na leteckém trhu. Je zde popsán vývoj ČSA a důležité okolnosti, které zformovaly dnešní podobu společnosti. ČSA se potýkala s ekonomickými problémy, proto je v práci zahrnuta i finanční analýza, jež ukáže, zda má společnost ještě budoucnost. Práce podává i podrobný rozbor leteckého trhu, kde je společnost srovnávána s konkurenčními aerolinkami. ČSA se za posledních deset let výrazně proměnila, a právě na objasnění těchto změn se zaměřuje má práce.
Klíčová slova: Letecká společnost; letecký trh; konkurenceschopnost; České Aerolinie, a.s.; letectví; postavení společnosti; finanční analýza
Název práce: The position of the company Czech Airlines on the aviation market
Autor(ka) práce: Dudová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the company Czech Airlines and analyzes its position on the aviation market. The thesis describes the development of CSA and the important circumstances that shaped the present form of company. CSA has been struggling with economic problems, that is why a financial analysis is included in the thesis. It will help to clarify whether the company still has a future or not. There is also an analysis of the aviation market where the company is compared with competing airlines. CSA has changed dramatically over the last decade, and my thesis specializes on these changes.
Klíčová slova: position on the market; competitiveness; financial analysis; Czech Airlines; Aviation; Airline; aviation market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56370/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: