Přeprava nebezpečného zboží leteckou dopravou

Název práce: Přeprava nebezpečného zboží leteckou dopravou
Autor(ka) práce: Junková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Tročil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zanalyzovat a popsat stávající systém přepravy nebezpečného zboží leteckou dopravou, zjistit jeho slabá místa a na základě této analýzy navrhnout zlepšení vybraných procesů a činností tak, aby tento systém byl efektivnější, ekonomičtější a co nejméně časově náročný.
Klíčová slova: nebezpečné zboží; letecká doprava; dokumentace
Název práce: Aviatic transportation of dangerous goods
Autor(ka) práce: Junková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Tročil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the Bachelor's thesis is to analyse and to describe the system of aviatic transportation of dangerous goods, to ascertain weeknesses and to propose improvement of selected processes and activities in order to make the system more effective, economic and time saving.
Klíčová slova: aviatic transportation; dangerous goods; documentation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 11. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56015/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: