Vývoj Španělska po krizi se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor

Název práce: Vývoj Španielska po kríze so zameraním na bankový systém a verejný sektor
Autor(ka) práce: Nagyová-Tkáčová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá vývojom španielskej ekonomiky predovšetkým po vypuknutí hospodárskej krízy so zameraním na bankový systém a verejný sektor krajiny. V rámci podchytenia teoretického základu spracúva podstatu fungovania bankovníctva, teóriu verejných financií a verejného dlhu. Následne práca popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a príslušné reakcie vlády na nich. Hlavným cieľom je analýza vládou prijatých opatrení a vyhodnotenie ich miery dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by mala poskytnúť prípadné odporúčania pre budúcnosť.
Klíčová slova: verejný dlh; bankový sektor; reformy; dlhová kríza; deficit štátneho rozpočtu; Španielsko; trh nehnuteľností
Název práce: Vývoj Španělska po krizi se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor
Autor(ka) práce: Nagyová-Tkáčová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává podstatu fungování bankovnictví, teorie veřejných financí a veřejného dluhu. Následně práce popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a příslušné reakce vlády na ně. Hlavním cílem je analýza vládou přijatých opatření a vyhodnocení jejich míry dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by měla poskytnout případné doporučení do budoucna.
Klíčová slova: Španělsko; trh nemovitostí; deficit státního rozpočtu; veřejný dluh; reformy; bankovní sektor; dluhová krize
Název práce: Post-crisis development of Spain focusing on the banking system and the public sector
Autor(ka) práce: Nagyová-Tkáčová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis deals with the evolution of the Spanish economy, especially, after the economic crisis. It is focused on the banking system and the public sector of the country. In order to capture the theoretical basis, it processes the essence of banking, public finance theory and public debt. Subsequently, the thesis describes impacts on selected areas of the economy and the government's response to them. The main objective is to analyze the measures taken by the government and to evaluate their impact on the economic development of the landscape. At the same time, the thesis should provide recommendations for the future.
Klíčová slova: public debt ; debt crisis; reforms; Spain; banking sector; real estate market; budget deficit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2015
Datum podání práce: 9. 12. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: