Současné demografické problémy singapurské ekonomiky

Název práce: Súčasné demografické problémy singapurskej ekonomiky
Autor(ka) práce: Cimbová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hasík, Gabriel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá demografickými problémami v Singapure. Hlavným cieľom je zistiť, aké demografické problémy sa v súčasnosti v krajine vyskytujú, zistiť ich príčiny a zhodnotiť výsledky, ktoré priniesli doterajšie riešenia ponúknuté zo strany vlády. Vedľajším cieľom je zhodnotenie vývoja singapurskej ekonomiky v období 2005-2015. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá sa zaoberá vybranými charakteristikami singapurskej ekonomiky, druhá časť je zameraná na demografický vývoj a problémy.
Klíčová slova: štátny kapitalizmus; demografia; Singapur; starnutie populácie
Název práce: Současné demografické problémy singapurské ekonomiky
Autor(ka) práce: Cimbová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hasík, Gabriel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá demografickými problémy v Singapuru. Hlavním cílem je zjistit, jaké demografické problémy se v současnosti v zemi vyskytují, zjistit jejich příčiny a vyhodnotit výsledky, které přinesly dosavadní řešení nabídnuté ze strany vlády. Vedlejším cílem je zhodnocení vývoje singapurské ekonomiky v období 2005-2015. Práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá vybranými charakteristikami singapurské ekonomiky, druhá část je zaměřena na demografický vývoj a problémy, zejména stárnutí populace.
Klíčová slova: Singapur; státní kapitalizmus; stárnutí populace; demografie
Název práce: Current demographic issues of Singapore´s economy
Autor(ka) práce: Cimbová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hasík, Gabriel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dealing with demographic issues of Singapore. The main goal of this thesis is to find which demographic issues are currently present in Singapore, to reveal the causes of these issues and to analyze the results and solutions, that have been brought by the government. Another goal is to analyze development of Singapore´s economy between years 2005 and 2015. Thesis is divided into two parts. The first part deals with particular characteristics of Singapore´s economy and the second one is focused on demographic development and issues.
Klíčová slova: ageing of population; Singapore; demography; state capitalism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52762/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: