Kongresový cestovní ruch jako nástroj řízení lidských zdrojů (Případová studie AIESEC)

Název práce: M.I.C.E. Tourism as a Human Resources Management Tool (Aplication Study AIESEC)
Autor(ka) práce: Pacáková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Havlíčková, Blanka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis describes characteristics of MICE tourism in general and in the Czech Republic. It also observes usage and process of preparation of MICE products in student organizations, namely in AIESEC Czech Republic and Student Union CTU, and presents a general eight aspect scheme for organizing such events to ensure their contribution to human resources management.
Klíčová slova: MICE; human resources management; event management
Název práce: Kongresový cestovní ruch jako nástroj řízení lidských zdrojů (Případová studie AIESEC)
Autor(ka) práce: Pacáková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Havlíčková, Blanka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje specifika kongresového cestovního ruchu v obecné rovině i situaci v ČR. Následně pozoruje použití produktů a proces přípravy a organizace akcí kongresového cestovního ruchu ve studentských organizacích, konkrétně v AIESEC Česká republika a ve Studentské unii ČVUT, a představuje souhrnnou metodiku obsahující osm okruhů přípravy těchto akcí za účelem podpory řízení lidských zdrojů.
Klíčová slova: MICE; kongresový cestovní ruch; řízení lidských zdrojů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49191/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: