Ekonomické a politické vztahy Hongkongu a ČLR

Název práce: Ekonomické a politické vztahy Hongkongu a ČLR
Autor(ka) práce: Knápek, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem jsou politické a ekonomické vztahy Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong a Čínské lidové republiky s časovým zaměřením od konce politiky izolace Čínské lidové republiky po nástupu Teng Siao-pchinga na konci 70. let 20. století. Hlavním cílem je zhodnocení vzájemných politických a ekonomických vztahů Zvláštní správní oblasti Hongkong a Čínské lidové republiky a jejich vývoje. Vedlejším cílem je pak zhodnocení role Hongkongu v hospodářském rozvoji Číny. Tato diplomová práce nabízí vhled do unikátně nastaveného vztahu mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem, který se nazývá jedna země, dva systémy. Čína využila unikátních charakteristik a schopností Hongkongu při své cestě za hospodářským růstem, avšak Hongkong ze vztahu té profituje. V práci jsou užity standardní metody závěrečné práce, zejména deskripce a kvalitativní obsahová analýza informací či zjištěných hodnot. Je využita také metoda kvantitativního porovnávání statistických údajů.
Klíčová slova: autonomie; Hongkong; jedna země, dva systémy; Čína; Čínská lidová republika
Název práce: Economical and Political Relations between Hong Kong and PRC
Autor(ka) práce: Knápek, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is about political and economical relations between Hong Kong Special Administrative Region and Peoples Republic of China with focus on time period 1978 till present. Main objective is to assess mutual political and economical relations and their development. Secondary objective is to examine the role of Hongkong in economic growth of Peoples Republic of China. The thesis offers a insight to an unique system of relations that was architected by the administration of Deng Xiaoping. The system is called One country, two systems. China capitalized on unique characteristics and abilities of Hongkong in its way to becoming an economical hegemon. However Hong Kong is also profiting from these connections.
Klíčová slova: Hong Kong; one country, two systems; relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: